Imieniny: Agnieszki, Amalii, Czecha
kwiecień 2014

pn wt śr cz pi so nd
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        

Informacja dla klientów


Szanowni Państwo,
 
informujemy, iż w dniach 25.01.2014 roku od godziny 00.15 do godziny 16.45 oraz 26.01.2014 roku w godzinach od 03.00 – 06.00 nastąpi wyłączenie autoryzacji online dla transakcji dokonywanych kartami płatniczymi SGB.
Klienci będą mogli dokonywać transakcji w punktach handlowo-usługowych i bankomatach w ramach autoryzacji zastępczej prowadzonej przez First Data Polska S.A
 

 

 

Dnia 21 czerwca  br. odbyło się Zebranie Przedstawicieli  BS w Lubrańcu. Porządek obrad obejmował między innymi :

·        przedstawienie i przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności Banku,

·        sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej,

·        zatwierdzenie sprawozdania finansowego za rok 2012,

·        udzielenie absolutorium Zarządowi  Banku.

 

Sprawozdanie z działalności Zarządu przedstawiła Pani Prezes Jolanta Nowakowska.

Sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz kierunki  działalności Banku na rok 2013 przedstawiła Pani Wiceprezes Agata Betlińska.

Sprawozdanie z prac Rady Nadzorczej za rok 2012 przedstawił Przewodniczący Pan Stanisław Komar.

 

W dalszej części obrad przedstawiciele podjęli uchwały między innymi w sprawie:

·         zmian w Statucie Banku Spółdzielczego w Lubrańcu,

·         zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,

·         zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Banku za rok obrotowy 2012,

·         zatwierdzenia sprawozdania finansowego Banku za rok 2012,

·         udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków,

·         określenia maksymalnej sumy zobowiązań jaką Bank może zaciągnąć,

·         podziału nadwyżki bilansowej Banku Spółdzielczego w Lubrańcu za rok 2012,

·         zatwierdzenie zmian w Strategii Banku Spółdzielczego w Lubrańcu.

 

Jednocześnie informujemy, że w Centrali Banku Spółdzielczego w Lubrańcu do wglądu jest :

·        protokół z Zebrania Przedstawicieli,

·     sprawozdanie Zarządu i sprawozdanie finansowe za rok 2012 wraz z opinią i raportem biegłego rewidenta.

 


Lokata z nagrodami

Lokata SGB z nagrodami edycja "Wiosna 2013"

Aby wziąć udział w promocji należy:

  1. Założyć lokatę 3 lub 6 misięcy za minimum 500 zł.
  2. W przypadku założenia lokaty 6-cio miesięcznej każde 500 zł to dwa (2) udziały w losowaniu.
  3. W przypadku lokaty 3 -miesięcznej każde 500 zł to jeden (1) udział w losowaniu.
  4. Promocją objęte są lokaty założone w okresie od 22.04.2013 do 28.06.2013.
  5. Warunkiem udziału w losowaniu jest utrzymanie lokaty przez cały zadeklaeowany okres umowy.
  6. Uprawnione do udziału w loterii są osoby fizyczne oraz klienci instytucjonalni.
  7. Czekają atrakcyjne nagrody, losowanie nagród odbędzie się 21 01.2014.

 

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu
email: biuro@bslubraniec.pl