BEZPIECZNY KREDYT Z UBEZPIECZENIEM


Remont, nowy samochód czy wymarzone wakacje? Nie zwlekaj – zrealizuj swoje plany i zyskaj parasol ochronny dla siebie i swojej rodziny. Przyjdź po Bezpieczny kredyt z ubezpieczeniem do Banku Spółdzielczego w Lubrańcu.

  • 0% prowizji
  • ubezpieczenie życia i spłaty kredytu
  • okres kredytowania do 36 miesięcy
  • optymalna kwota kredytu od 5.000 złotych do 20.000 złotych
  • dowolny cel kredytowania

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMIRzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) bezpiecznego kredytu z ubezpieczeniem wyliczona na dzień 20.04.2021 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi 9,25% dla następujących założeń: kwota udzielonego kredytu: 5 000,00 zł, całkowita kwota kredytu: 5 000,00 zł, okres kredytowania 36 miesięcy, roczne zmienne oprocentowanie nominalne 7,2%, całkowity koszt kredytu wynosi: 673,00 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 zł, odsetki od kredytu: 555,00 zł, koszty usług dodatkowych: 119,00 zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy: 119,00 zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy -zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5 673,00 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Dostępność produktu oraz ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.