DOKUMENTY I FORMULARZE

 

 

Uchwała Zarządu nr 13 z dn. 24-02-2020 zmiana oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych

Uchwała Zarządu nr 15 z dn. 18-03-2020 zmiana oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych

Uchwała Zarządu nr 16 z dn. 18-03-2020 zm oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Uchwała Zarządu nr 18 z dn. 18-03-2020 zmiana oprocentowania depozytów

Uchwała Zarządu nr 19 z dn. 18-03-2020 zmiana oprocentowania Lokaty dopłatowej  36M

Uchwała Zarządu nr 20 z dn. 18-03-2020 zmiana oprocentowania rachunków i lokat walutowych

Uchwała Zarządu nr 26 z dn. 09-04-2020 zmiana oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych

Uchwała Zarządu nr 27 z dn. 09-04-2020 zmiana oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Uchwała Zarządu nr 31 z dn. 07-05-2020 zmiana oprocentowania depozytów

Uchwała Zarządu nr 32 z dn. 07-05-2020 zmiana oprocentowania Lokaty dopłatowej  36M

Uchwała Zarządu nr 36 z dn. 29-05-2020 zmiana oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Uchwała Zarządu nr 37 z dn. 29-05-2020 zmiana oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych

Uchwała Zarządu nr 38 z dn. 17-06-2020- zmiana oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych

Uchwała Zarządu nr 63 z dn. 04-08-2020 zmiana oprocentowania Lokaty dopłatowej  36M

Uchwała Zarządu nr 65 z dn. 24-08-2020 zmiana oprocentowania kredytów dla klientów instytucjonalnych

Uchwała Zarządu nr 75 z dn. 16-10-2020 zmiana oprocentowania kredytów dla klientów indywidualnych

Uchwała Zarządu nr 76 z dn. 16-10-2020 zmiana oprocentowania RB i wkładów oszczędnościowych i lokat terminowych

Oprocentowanie depozytów

Oprocentowanie kredytów dla klientów indywidualnych

Oprocentowanie kredytów dla klientów instytucjonalnych

Informacja o przedsiębiorcach- art. 111b Prawa bankowego

Informacja o usługodawcach - outsourcing