EKSPRESOWY KREDYT GOTÓWKOWY

 

 

Weź kredyt gotówkowy ze stałym oprocentowaniem na wszystko, o czym zamarzysz.

  • dla obecnych i nowych klientów
  • na dowolny cel
  • prowizja za udzielenie kredytu 0%*
  • brak opłat okołokredytowych
  • oprocentowanie stałe 9%
  • gwarancja niezmienności wysokości oprocentowania w całym okresie kredytowania
  • okres kredytowania do 2 lat

 

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowania (RRSO) kredytu gotówkowego wyliczona na dzień 01.02.2023 r. na reprezentatywnym przykładzie wynosi: 9,38% dla następujących założeń: kwota udzielonego kredytu:5000,00 zł, całkowita kwota kredytu: 5 000,00 zł, okres kredytowania: 12 miesięcy, roczne stałe oprocentowanie nominalne: 9%, całkowity koszt kredytu wynosi: 247,00 zł, w którego skład wchodzą: prowizja za udzielenie kredytu: 0,00 zł, odsetki od kredytu: 247,00 zł, koszty usług dodatkowych: - zł, w których skład wchodzą: koszty ubezpieczenia kredytobiorcy - zł oraz koszty otwarcia i prowadzenia ROR kredytobiorcy: - zł, pozostałe koszty zabezpieczenia kredytu: 0,00 zł, całkowita kwota do zapłaty, stanowiąca sumę całkowitej kwoty kredytu oraz całkowitego kosztu kredytu wynosi 5 247,00 zł. Kalkulację sporządzono przy założeniu obowiązywania umowy przez czas, na który została zawarta, wypełnienia przez Bank i kredytobiorcę zobowiązań wynikających z umowy w terminach w niej określonych, w tym spłaty kredytu zgodnie z harmonogramem, oraz niezmienionych przez cały okres obowiązywania umowy: stopy oprocentowania kredytu oraz prowizji i opłat i uwzględnia oprocentowanie z chwili zawarcia umowy. Dostępność produktu oraz ostateczne warunki kredytowania uzależnione są od wyniku przeprowadzonej przez Bank analizy zdolności kredytowej Klienta na podstawie przekazanych przez niego informacji, daty wypłaty kredytu oraz terminu regulowania zobowiązania kredytowego. Niniejsza informacja ma charakter reklamowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego.

*0%  -  dla klientów posiadających ROR z kartą debetową  i bankowością elektroniczną lub klientów, którzy założą ROR z kartą debetową i bankowością elektroniczną,

 4% - dla pozostałych klientów.