Bank Spółdzielczy w Lubrańcu

O BANKUBank Spółdzielczy w Lubrańcu 

Twój Bank na pokolenia...

 

 

Witamy Cię w Banku Spółdzielczym w Lubrańcu. Z nami możesz bezpiecznie i komfortowo zarządzać swoimi pieniędzmi
z pomocą aplikacji mobilnej, bankowości internetowej lub naszych specjalistów.
Zapoznaj się z ofertą: DLA CIEBIEDLA MŁODYCHDLA ROLNICTWADLA BIZNESU

 

 

 

NASZA HISTORIA

Bank Spółdzielczy w Lubrańcu działa na rynku finansowym od ponad 70 lat. Początek działalności przypada na datę 5 lipca 1950 roku, kiedy to powstała Gminna Kasa Spółdzielcza w Lubrańcu. Na przestrzeni lat nasza instytucja ulegała wielu przemianom historycznym i organizacyjnym. Obecnie Bank Spółdzielczy w Lubrańcu jest członkiem Spółdzielczej Grupy Bankowej oraz Spółdzielczego Systemu Ochrony SGB gwarantującego płynność i wypłacalność Banku.

 
 

 

 

DZIAŁANIA LOKALNE

Nasze działania ukierunkowane są na ciągły rozwój, tak aby stworzyć bogatą ofertę dla klientów ma miarę obecnych czasów. Wspieramy naszych klientów również
w działaniach dla lokalnej społeczności. Objęliśmy wsparciem finansowym Klub Sportów Siłowych „Husaria” w Lubrańcu, odnoszący sukcesy na skalę ogólnopolską. https://www.facebook.com/Husaria.pc/ 

 

MISJA I WIZJA BANKU 

Wizją Banku jest bycie nowoczesnym i solidnym partnerem finansowym wspierającym społeczności lokalne w realizowaniu ich celów, marzeń i ambicji. 

Misją Banku jest dostarczanie nowoczesnych, bezpiecznych rozwiązań, służących zaspokajaniu potrzeb i realizacji celów,

w oparciu o partnerskie zasady i z zachowaniem przyjaznych relacji. 

 

WŁADZE BANKU

ZARZĄD BANKU

RADA NADZORCZA

Jolanta Nowakowska Prezes Zarządu
Justyna Augustyniak Wiceprezes Zarządu
Agata Betlińska Wiceprezes Zarządu
   
   
   
   
   
   
   
Stanisław Komar Przewodniczący Rady Nadzorczej
Elżbieta Nowakowska Zastępca Przewodniczącego
Włodzimierz Kręcicki Sekretarz Rady Nadzorczej
Elżbieta Pałgan Członek Rady Nadzorczej
Marzena Polnisiak Członek Rady Nadzorczej
Mirosław Okoniewski Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Sołtysiński Członek Rady Nadzorczej
Bogusław Łuczak Członek Rady Nadzorczej
Piotr Masłowski Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Nowakowski Członek Rady Nadzorczej